Meyvelerin üretim ve hasat zamanı farklı olduğundan her mevsim tüm meyveler bulunmaz. Tüketicilerin meyve suyu talebini karşılamak için meyvelerin doğallığı korunarak ve suyu uçurularak konsantre işlemi gerçekleştirilir. Böylece meyve suları tüm tazeliğiyle muhafaza edilir. Konsantreler aseptik ve aseptik olmayan ambalajlarda fabrikaya gelerek, üretime alınana kadar uygun depolama koşullarında muhafaza edilir.

Steril koşullar, her aşamada yapılan kalite kontrolleri, en lezzetli karışımın elde edileceği ham madde ve ara mamullerin kullanımı Juss ürünlerinin üretiminde büyük önem taşır.

Su, sitrik asit, şeker gibi malzemelerin miktarı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun değerlere göre, otomasyon sisteminde el değmeden dozajlama ekipmanları tarafından ayarlanır.

Meyve sularında bozulmaya yol açan mikroorganizmaların yok edilmesi ve mikroorganizma bulaşmayacak şekilde ambalajlanması uzun raf ömrünün sırrıdır. Mikroorganizmaların ölmesi için meyve suyu 95 °C'de 30 saniye tutulur ve hemen ardından 20-25°C’ye soğutulur. Bu işlem, ‘UHT ile pastörizasyon’ olarak adlandırılır. Bu işlemden sonra meyve suyu aseptik bir bölmede steril ambalaja doldurulur ve paket kapatılır.
Aseptik ambalajlar ve pastörizasyon işlemi sayesinde, ürünlerde hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmaz.

Juss, dökmeyi kolaylaştıran ve Türkiye’de ilk olan ambalajıyla sektöre yenilik getiren öncü bir marka!

Bir kere değil, sürekli kontrol!

Ham madde gelişi, üretimde ve süreçte kullanım, dolum, kolileme, depo ve sevkiyat… Kalitenin yaratılması ve kontrolü, üretim sürecinin her aşamasında devam eder.
Üretimin yapılacağı alana alınan konsantreler, kalite departmanının gözetiminde izlenebilirlik ve kalite açısından gerekli tüm kontroller yapılarak açılır. Bunun yanı sıra üretimde kullanılacak diğer girdilerin çözeltileri hazırlandıktan sonra (sitrik asit ve şeker) numune alınarak gerekli kontroller yapılır.
Ön hazırlık tankında konsantreden kalite ekibi tarafından numune alınarak gereken analizler yapılır. Kalite kontrol, numune alarak ürüne ait değerlerin oluşturulmuş olan spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol eder ve ürüne son su alınır. Sonrasında laboratuvar ekibi tekrar numune alır ve ürün değerlerini kontrol ederek, reçetede belirlenen değerlere uygun olması durumunda onaylar.
Kalite Güvence Laboratuvarında;

1- Fiziksel Analizler
2- Kimyasal Analizler
3- Mikrobiyolojik Analizler yapılır.

Ürün hazırlama esnasında alınan numuneler analiz edildikten sonra sonuçlar ‘Lab Master’ sistemine girilerek onaylanır. Onay olmadan kesinlikle üretimde bir sonraki aşamaya geçilmez.

Ayrıca Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre meyve suyu / meyve nektarı / meyveli içecek ürünlerinin ticari steril olması gereklidir.

Ticari sterilize şartı: Üretilen ürünün 35-37 °C‘de 7 gün ve 50-55 °C‘de 10 gün bekletildikten sonra pH değerinin ± 0,5’ten fazla değişmemesi şartıdır. Bu süre inkübasyon süresi olarak adlandırılır. Süre boyunca ürünler fabrikada kalite güvence statüsündedir. Süre dolup analizler yapıldıktan sonra eğer ürünler ticari sterilize şartını sağlıyorsa satışa çıkarılabilir.

yuzde 100 meyve suyu
yuzde 100 meyve suyu
yuzde 100 meyve suyu


2018 © JUSS - Tüm Hakları Saklıdır.